TORSDAGS-SENIORERNE

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i forbindelse med afslutningsmatchen /andematchen.

Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 1 år, d.v.s at alle medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og varetager klubbens daglige ledelse.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk