TORSDAGS-SENIORERNE

TORSDAGS-SENIORERNES       TURNERINGSREGLER.

Husk at melde afbud til modstanderholdet, hvis I er forhindret i at spille - og sæt også et minustegn på spilleplanen.

Der skal altid spilles med markør (et andet hold). Hvis et hold på grund af afbud står uden markør, skal der spilles en 3 holds match. Hvis en af holdets spillere er forhindret, spilles der single. Der skal spilles efter spilleplanen for hhv. RØD og GRØN spilleplan. Man må ikke skifte mellem rød og grøn spilleplan, men skal følge planen, hvis dagens score skal være tællende ved resultatopgørelsen for sæsonen. Hvis man skifter spilleplan for f.eks. at få et hold at spille sammen med, så sæt i kryds i resultatboksen, så vi kan se, at I har deltaget i turneringen pgl. dag. Dagens resultat skal skrives på resultattavlen umiddelbart efter matchen i overværelse af markør. Husk at udfylde og underskrive scorekortet korrekt. I modsat fald kan scorekortet erklæres ugyldigt. Ved beregning af det bedste samlede resultat for en sæson benyttes de 5-6 bedste resultater.

På SYD-sløjfen spiller alle Four-ball. Ved Four-ball spiller vi stableford, og man spiller sin egen bold med egne antal tildelte slag, men kun det bedste score på hullet er tællende. Bemærk:  Ved Four-ball har man kun 1 drive fra teestedet. Hvis man driver ud 2 gange, er det med et straffeslag det 3. slag.

På ØST-sløjfen spiller vi Greensome eller Four-ball efter eget valg. Sæt kryds ud for navn på spilleplan, hvis man ønsker at spille Four-ball. Vedr. Greensome: Hvis en af holdet er forhindret i at spille, spilles single med egne antal tildelte slag. Single spilleren må på hvert hul udføre 2 drive derefter vælge det bedste drive til videre spil.

Regulering af handicap ved Four-ball spil. Hvis en spiller ønsker at blive reguleret på 9 huller, skal man bruge EDS systemet, d.v.s. selv indberette sin score til GOLFBOKS, og makkeren skal efterfølgende godkende reguleringen. Eller som noget nyt: Aflevere scorekortet til Torsdags-seniorerne, som sørger for regulering.

På ØST-sløjfen spillere med mere end 40 tildelte slag på hul 6 og hul 8 vælge mellem enten at slå ud fra teestedet eller droppe en bold på den anden side af søen/mosen og derfra slå sit 3. slag. Det samme gælder spillere på 80 år og derover. På hul 3 og hul 6 på må herrerne slå ud en køllelængde fra forkant af teestedet. På hul 7 må holdene, hvis holdet er tildelt 40 slag eller derover, og når holdet har nået den gamle green, vælge mellem enten at slå en bold på green eller mod et straffeslag at droppe en bold i bagkanten af green. Samme rettigheder har en singlespiller, som er tildelt 40 slag eller derover og spillere på 80 år og derover.

Bolden out of bounds ved Greensome. Driver begge spillere bolden out of bounds eller begge bolde formodes tabt på anden vis, må kun en af spillerne drive om. Der spilles enten en ny bold eller en provisorisk bold, og spillerne må selv vælge, hvem der skal drive. Vedkommende skal spille fra partnerens teested og bolden må tees op på sædvanlig måde.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk