TORSDAGS-SENIORERNE

Der indkaldes herved til generalforsamling, torsdag den 24. oktober 2019.
(Denne indkaldelse er offentliggjort her på hjemmesiden, den 1. oktober 2019)

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til AndeMatchen (afslutningsmatchen) samme dato.

Dagsorden for Generalforsamlingen 2019

Bestyrelsens beretning 2019

Billeder fra generalforsamlingen 2019

Vindere af den løbende efterårsturnering 2019:

Der har i år været 11 hold, som har spillet four ball/best ball og 13 hold, som har spillet greensome og derfor har vi valgt at slå grøn og rød spilleplan sammen, så vi har 2 præmieklasser. De 5 bedste scores er talt sammen og det giver følgende resultater:

Four ball-best ball - Klik her - Billeder - Klik her

Greensome / Four ball-best ball - Klik her - Billeder - Klik her

Kort referat af Generalforsamlingens forløb:

1. Ole Aagaard, som valgtes til dirigent med akklamation konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsordenen godkendtes.

2. Bestyrelsens beretning blev godkendt efter formandens fremlæggelse. (se link til venstre på siden her)

3. Regnskabet blev godkendt med et underskud på kr. 2414,00

4. Årskontingentet hæves til 200 kr. fra sæson 2020.

5. Erik Hedegaard udtræder af bestyrelsen efter 6 år og ind i bestyrelsen træder Niels Holger Vangsgaard og Kjeld S. Andersen.
Bestyrelsen udviddes fra 6 til 7 medlemmer.

6. Ingen sager under eventuelt

Formanden takkede dirigenten for velgennemført indsats og forsamlingen for god ro og orden.

På gensyn til en ny sæson den 2. april 2020

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk